MUME: el Museu Memorial de l'exili

Articles de difusió del patrimoni arquitectònic, natural o immaterial de la Jonquera

Patrimoni

Façana del MUME al carrer Major de la Jonquera
Façana del MUME al carrer Major de la Jonquera | MUME
El Museu Memorial de l’Exili (MUME) és un centre d’interpretació ubicat al carrer Major dedicat a recordar els exilis provocats per la Guerra Civil espanyola, amb l’objectiu de dedicar un espai per a la memòria, la història i la reflexió crítica. Es troba situat al mateix carrer per on van fugir la major part dels exiliats. L’òrgan de gestió del museu és un consorci integrat per la Generalitat de Catalunya (Memorial Democràtic), l’Ajuntament de la Jonquera, l’Ajuntament de Portbou,el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i la Universitat de Girona. Forma part de la Xarxa d’Espais de Memòria de Catalunya.
Va obrir les seves portes el 16 de febrer de 2008, sent el primer equipament museístic dedicat a la preservació de la memòria de l’exili republicà i del seu llegat (veure Esquerda 74 - Desembre de 2007).

ELS OBJECTIUS

El museu compagina les funcions museístiques, a través d’exposicions permanent i temporals, amb les de recerca històrica i de difusió pedagògica, vinculant la història amb el present. Els seus objectius principals són la difusió de la memòria de l’exili republicà sense deixar de banda la resta d’exilis, principalment de l’època contemporània. Una altra de les seves ambicions és incentivar culturalment el municipi de la Jonquera.

INTERIOR

El museu inclou una exposició permanent que explica la història de l’exili des de l’inici de la Guerra Civil espanyola fins als anys de la transició a la democràcia (1975-1981), una sala d’exposicions temporals i una aula per a la realització de tallers pedagògics.
A les sales del museu es dóna notícia dels molts homes i dones exiliats el 1939 que van continuar lluitant per la llibertat, ja fos des de les files de la resistència francesa, ja fos des de les files dels exèrcits aliats o en el front de l’Est. Alhora, mereixen una atenció especial els milers de republicans que van ser enviats als camps de concentració nazis.
També es té en compte aquella gran part de població exiliada que, a fi d’escapar de la barbàrie nazi i la persecució franquista, va haver de buscar asil en terres americanes o africanes.

CONSTRUCCIÓ I FINANÇAMENT

Per a la construcció del museu, el consistori de la Jonquera va buscar suports en els organismes de la Unió Europea (programa Feder-Interreg II-A), en la Generalitat de Catalunya (Departaments de Presidència, Cultura i, en la fase final de materialització, en el d’Interior, Relacions Institucionals i Participació ciutadana, a través de la Direcció general de la Memòria Democràtica) i en la Diputació de Girona.
Finalment, el 16 de febrer de 2008 el museu va obrir les seves portes al públic. Després d’un any de titularitat municipal, el 2009 el museu va passar a ser gestionat per un consorci de caràcter públic, presidit per l’alcalde de La Jonquera i integrat pel propi consistori, la Generalitat de Catalunya, a través de la direcció general competent en matèria de Memòria Democràtica i el Memorial Democràtic, la Universitat de Girona i el Consell Comarcal de l’Alt Empordà.

CARACTERÍSTIQUES

L’edifici, de nova planta, obra dels arquitectes Rafael Càceres i Philippe Pous, es va construir en un solar municipal -que en els últims temps feia les funcions de plaça pública coberta- al que es va afegir una casa annexa, adquirida per l’Ajuntament. Sobre un total de 1178,73m2 útils, la superfície construïda és de 1612,08, distribuïts en tres plantes. En la planta baixa, de 488,856m2, s’allotgen, a part del vestíbul i la recepció, la tenda-llibreria, l’aula pedagògica i una sala polivalent, destinada a la realització d’exposicions temporals, seminaris o conferències, concerts, representacions teatrals, etc. La primera planta, amb 456,67 m2, alberga les principals sales de l’exposició permanent i les oficines d’administració i direcció. El recorregut expositiu continua en la segona planta, en la qual se situa, d’altra banda, el material i equips que posen en funcionament una museografía tecnificada, en la qual abunda el format audiovisual, a més de les ampliacions fotogràfiques i la mostra de documentació relativa a l’època històrica en qüestió.

ELS REFERENTS DEL MUME

Fonamentalment, a l’hora d’abordar la proposta museística es va parar esment a altres realitats museístiques de caràcter internacional que més o menys podrien considerar-se afins, com la American Family Immigration History Center, d’Ellis Island (USA), el Museum of the Jewish People -The Nahum Goldmann Museum of the Jewis Diaspora (Israel), el Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Isère (França), el United States Holocaust Memorial Museum (USA) i la Gernikako Bakearen Museu Fundazioa-Fundació Museu de la Pau de Guernica (País Basc).

PROJECCIÓ, IMPLICACIÓ

L’oferta de l’exposició estable -dedicada a l’exili republicà- i de les activitats temporals es complementa amb un servei educatiu dirigit a tots els públics, encara que presta especial atenció als joves. El programa educatiu del museu s’articula entorn del treball sobre els continguts de l’exposició estable, l’organització de tallers i sortides a l’exterior, en concret als diferents espais i camins d’història i memòria que hi ha en tota la zona transfronterera.
A més de preservar el llegat i la memòria de l’exili republicà, un altre dels principals objectius del museu és arribar a ser un centre de referència internacional sobre les temàtiques associades a l’exili i, al mateix temps, establir punts de connexió amb fenòmens tan actuals com les migracions, els èxodes i altres desplaçaments forçats de població. Situat com està en un lloc d’història i de memòria tan significatiu com la Jonquera en aquells anys crucials de la fi de la Guerra Civil espanyola i els anys de la II Guerra Mundial, el Mume s’ha configurat com l’eix principal d’un veritable territori de memòria amb caràcter transfronterer que inclou a la seva àrea d’influència diversos emplaçaments de gran rellevància situats a les comarques de la Catalunya del Nord, sota administració francesa, i d’altres zones del sud de l’Estat francès.

D’acord amb l’última remodelació dels estatuts del consorci, arran de la incorporació del municipi de Portbou al juliol de 2010, el consorci del Museu Memorial de l’Exili, a més de la gestió del museu dedicat fonamentalment a l’exili republicà, també té sota la seva responsabilitat dur a terme accions i activitats en el marc de prefiguració de l’Espai Memorial Walter Benjamin, que se situarà a Portbou.
En definitiva, des del museu, prenent com a fonament el rigor científic i analític que ha de presidir tota construcció d’una memòria històrica pública, es pretén divulgar una visió històrica el més documentada i precisa possible d’un període convuls protagonitzat per la Guerra Civil espanyola, el posterior exili que va comportar, i els horrors i desastres humanitaris propiciats per la Segona Guerra Mundial

Bibliografia usada:

• Crònica del procés seguit per al naixement i evolució del MUME (Esquerda núm. 74 - Desembre de 2007).
• Esquerda núm. 87 - Gener de 2009
• Esquerda núm. 96 - Octubre de 2009
• Informació del web: www.museuexili.cat

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article