Postals de la Jonquera anys 60 i 70

  • Estació de servei Frontera entre finals dels anys 60 i mitjans dels 70
  • Postals de la Jonquera
  • Postals de la Jonquera
  • La Jonquera