Els estanys de la Jonquera

Articles de difusió del patrimoni arquitectònic, natural o immaterial de la Jonquera

Patrimoni

Imatge d'arxiu de la zona dels estanys i prats humits de la Jonquera
Imatge d'arxiu de la zona dels estanys i prats humits de la Jonquera | Infojonquera.cat
Els Estanys de la Jonquera són un conjunt de petits estanyols i prats humits, que es localitzen al sud-est del terme municipal i ocupen en conjunt una superfície d’unes 29 Ha. La majoria dels estanys són de poca extensió i a l’estiu s’assequen completament, tot i que alguns, com l’Estany Gran, pot conservar l’aigua gairebé tot l’any. Sota el topònim dels Estanys de la Jonquera s’identifiquen els següents espais individuals: l’Estany Petit, el Prat Llong de Baix, l’Estany Gran, l’Estany Terra Negra els Prats o estany d’en Figa, els Prats de mas Baleta i l’Estany de Baix. Tota aquesta zona té una alçada mitja sobre el nivell del mar de 170 metres. El clima és el típic meditarrani i la precipitació pluviomètrica mitjana anyal és de 770 mm.

FLORA I FAUNA PECULIAR

Pel que fa a la flora, en aquest espai humit apareixen algunes peculiaretats, com les gespes d’isoets, els creixenars, els herbassars de càrex, canyissars, joncedes i prats de dall. Entre les espècies hidrofítiques que s’hi ha observat hi ha la carofícia “Nitella translucens”, una alga molt rara a Catalunya.
Entre la fauna invertebrada, destaquen les poblacions de coleòpters aquàtics, amb més de 160 espècies catalogades i sangoneres.
Pel que fa a la fauna vertebrada, cal destacar la presència de 10 espècies d’amfibis, i, entre els rèptils, la presència de tortuga mediterrània i la del rierol.
Com a flora i fauna no tant específica i per tant a l’entorn de les zones humides, hi trobem suredes amb sotabosc (bruc, estepa negra, gatosa...) i camps de conreu, la majoria abandonats.
Pel que fa a la fauna, la zona constitueix un paratge important en les vies de migració d’ocells i és un bon punt per observar conills, llebres, genetes, guilles o senglars a la vora dels estanys.

ENTORN I CONSERVACIÓ

Aquesta zona no presenta elements destacables que l’estiguin afectant molt negativament. Hi ha algunes línies elèctriques, vora la carretera Gi-601, així com algun residu i un coto de caça intensiu molt proper, que a vegades resulta molest. Hi ha una abundant senyalització (amb rètols amb informació sobre els hàbitats als principals estanys) i un itinerari senyalitzat , anomenat “itinerari dels estanys, natural i megalític”. A la zona hi ha 3 menhirs i 2 dolmens vora els estanys, que constitueixen el conjunt megalític Mas Baleta. Propo del Mas dels estanys hi ha un mirador de la zona.
La zona està ben comunicada i per tant és un paratge visitat amb freqüència per senderistes, fotògrafs de natura, ciclistes, etc, sobretot els caps de setmana. La zona va ser arrassada per l’incendi de juliol de 1986, i només van quedar els estanys com a taques verdes en un paratge dramàticament carbonitzat.
El biòleg de l’institut d’ecologia aquàtica de la Universitat de Girona Joan Font Garcia, va publicar l’any 1996 un estudi inèdit sobre el poblament vegetal de les zones humides de l’Albera.

ZONA PROTEGIDA

Aquesta zona humida està inclosa dins l’espai del PEIN “Estanys de la Jonquera” i dins l’espai de la Xarxa Natura 2000
ES5120009 “Basses de l’Albera”.
La totalitat d’aquest espai del PEIN i una zona de adjacent de pastures i prats humits foren declarats Reserva natural de fauna salvatge l’any 1996, amb una superfície de 68,5 hectàrees, per part de la Generalitat de Catalunya.

CURIOSITATS

El Mas dels Estanys, a tocar de l’estany Gros, va estar habitat fins a l’any 1980.
El Centre Excursionista Jonquerenc organitza des de l’any 1983 la Marxa dels Dòlmens, l’itinerari de la qual passa pel costat dels tres estanys.
Les postes de sol a l’entorn dels estanys de la Jonquera han estat un bon recurs i motiu per a diversos concursos de fotografia de natura.
El l programa Els Matins de TV3 va realitzar un reportage de tota la zona, incloent-hi els estanys de Cantallops.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Bibliografia
• Web del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya
(Inventari de zones humides de Catalunya) Codi: 02000201
• Estudi “Catàleg de vertebrats dels Estanys de la Jonquera”. De Joan Budó i Ricart. 1986. (Centre d’Estudi i Protecció de l’Albera)
• Esquerda de la Bastida núm. 51 (Miquel Serrano - Estanys, basses i prats humits de Cantallops). 2004.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article