El Ple municipal modifica el règim retributiu i econòmic dels regidors

per Redacció

Política

En el Ple Municipal del 21 de juny de 2007 es van aprovar les retribucions econòmiques per assistència a sessions plenàries i comissions informatives.

A partir d’ara, segons el text aprovat en el Ple municipal del passat 28 de maig, es fixaran també percepcions econòmiques per assistència a les sessions de les juntes de govern local, però aquestes només afecten als regidors assistents que no tinguin dedicació parcial o exclusiva. Així doncs, per assistència a Plens seran 150 euros per sessió (govern i oposició), per assistència a comissions informatives 60 euros per sessió (govern i oposició) i per assistència a juntes de govern local seran 130 euros per sessió (només membres de l’equip de govern).

L’equip de govern va manifestar que la modificació es justificava pel fet que properament un regidor es jubilarà i haurà d’abandonar la dedicació parcial que tenia atribuïda fins ara. A partir d’ara, amb les assistències a juntes de govern cobrarà l’equivalent al que percebia per la dedicació parcial.

> LA POSICIÓ D’ERC

A parer dels regidors d’ERC en aquesta legislatura s’ha produït un augment important de les retribucions dels regidors de l’equip de govern i que donades les circumstàncies de l’actual situació de crisi creuen que seria aconsellable un estalvi de la despesa pública en aquest sentit. Seguint en aquesta línia van proposar que tots els regidors amb dedicació parcial segueixin el model del regidor Josep Serra i per tant cobrin el mateix que ell. Es considera que amb aquesta mesura es reduirien les despeses i la corporació s’estalviarien els costos de seguretat social. El regidor d’ERC Jaume Domènech també va proposar una reducció de les indemnitzacions per assistències als plens i comissions i de les assignacions als grups polítics municipals.

> L’ALCALDE RESPON

Davant els arguments del grup republicà l’alcalde, Jordi Cabezas, va respondre que aquest no havia de ser el tema a debatre amb la proposta que es presentava al Ple. Va comentar que li semblava molt bé la posició d’ERC però que era molt fàcil fer-la quan s’està a la oposició i no al govern. Va afegir a més que els regidors de l’equip de govern no només assistien als Plens i juntes de govern, sinó que hi dedicaven moltes més hores en altres tasques municipals. En síntesi venia a dir que a la pràctica, el cost del preu/hora retribuït hauria de ser en alguns casos més elevat que no el d’un regidor de l’oposició, que moltes vegades es limita a assistir a les sessions de ple o comissió mensual, que un membre de l’equip de govern amb dedicació parcial.

> LA POSICIÓ DEL PP

El representant del PP, M. A. Botana va manifestar que tots els regidors de l’Ajuntament en formen part de manera voluntària i que en èpoques de crisi la baixada dels sous era una mesura molt raonable.
En el moment de la votació hi van votar a favor la suma dels sis regidors de CIU i PSC i en contra 3 regidors del grup municipal d’ERC.
Botana, del grup municipal del PP, es va abstenir, com també ho va fer la regidora del grup d’ERC Marta Cullell.

(Imatge d'arxiu, votant en el Ple municipal - Foto Falgués).

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article