Els comentaris dels lectors a Infojonquera han de rebre algun tipus de filtre?

35 vots

Darrerament alguns lectors i col·laboradors del diari digital han constatat la necessitat de moderar els missatges dels lectors abans de ser publicats. Això suposaria però, molta feina i constància per als editors del diari digital, una qüestió difícial en un moment en que els recursos són escassos. Què n'opinen els lectors?