S'hauria de promoure l'elecció d'una "Pubilla" i un "Hereu" de la Jonquera?

71 vots

Cada any molts pobles de Catalunya trien un Hereu i una Pubilla, en una activitat festiva i popular en el marc d'alguna festa local. I cada any els escollits de cada població competeixen entre ells per ser proclamats "Pubilla i Hereu" de Catalunya amb les corresponents Dames i Fadrins. Perquè aquesta tradició tant catalana no es fa també a la Jonquera?
La institució de l’hereu únic es va imposar a Catalunya i es va estendre entre la pagesia situada en els masos que s’identificava amb els remences de la Catalunya Vella. La institució de l’hereu tenia per funció no solament garantir la impartibilitat, sinó, sobretot, designar el futur hereu mentre encara vivien els pares (o en algunes ocasions oncles sense fills) i establir així unes normes de convivència; va institucionalitzar una forma de vida que permetia que els pares ancians estiguéssin els darrers anys de la seva vida sota la protecció de l’hereu. Per altra banda també es garantia la ocupació permanent dels masos i el relleu generacional. Poc a poc sembla que la institució de l’hereu es va imposar entre altres gurps socials. A la Catalunya Central, a l’entorn del segle XVIII, aquesta institució es va utilitzar per totes les famílies fins i tot en medis urbans.