Creus que seria viable una estació del TGV a la Jonquera?

62 vots

L'estació del TGV aTardienta (1.000 habitants) és en unramalde la línia queuneixMadrid ambBarcelonaique,a l'alturade Saragossa,esdesviaperassolirOsca.Només laconstrucciód'aquesttram,de 80quilòmetres,on a mésl'AVEquedallunyde poder assolirla sevamàximavelocitatpermotiustècnicside seguretat,va costarel 2003mésde 221 milionsd'euros. Sisestacionsde la líniad'altavelocitat de l'Estat espanyol van registrardurant 2010menys de 700usuarisal dia,entreviatgersivisitants. Molts dies no s'arriba als 15 passatgers que poden fer ús d'aquesta estació.
El 2011 es va tancar el servei de tren d'alta velocitat entre Conca, Ciudad Real i Toledo perquè en alguns trajectes només hi viatjaven 8 passatgers.
Per contra a la Jonquera, només pel volum de població i de visitants és gairebé segur que hi hauria força més moviment. Ha arribat l'hora de reclamar una estació per la Jonquera?