Com valores l'evolució de la Jonquera vint anys desprès de l'entrada (1993) a la CEE?

47 vots

L'1 de gener de 1993 l'Estat espanyol entrava a la CEE i això va repercutir en el tancament de moltes agències de duanes i diversos negocis. En altres casos hi va haver una reconversió de l'activitat econòmica i el municipi es va especialitzar en donar serveis als camioners i comerciar amb els ciutadans de l'Estat francès, sobretot de la zona de la Catalunya del Nord i departaments propers aprofitants la diferència fiscal. Per a uns la Jonquera hi ha guanyat i per altres hi ha perdut, però també n'hi ha que creuen que l'evolució ha estat d'acord amb com ho ha fet la resta del país, tant pel bé com pel mal de la societat d'avui en dia.