Què en penseu dels sous aprovats per la nova legislatura?

140 vots

Segons el document aprovat el dilluns 22 de juny de 2015 l'alcaldessa Sònia Martínez tindrà una dedicació del 80% de la jornada laboral, unes 120 hores mensuals i el seu sou serà de 2.400 € bruts mensuals. El regidor de Territori i Qualitat Urbana i Hisenda, Rafael Medinilla, tindrà una dedicació del 70% de la jornada laboral, unes 105 hores mensuals i un sou brut de 1.575 euros. La regidoria d'Educació, Joventut i Benestar Social, Miriam Lanero tindrà una dedicació del 60% de la jornada laboral i aproximadament 90 hores mensuals pel que cobrarà 1.350 € bruts mensuals i finalment el regidor del PSC, Narcís Quintana, tindrà una dedicació del 70% (105 hores mensuals) a la seva regidoria de Governació i  Noves tecnologies per les quals percebrà 1.575 euros mensulas.

Pel que fa als dos regidors que també formen part de l'equip de Govern, Jordi Picornell (Àrea d'esports) i Joan Bella (Àrea de comerç) cobraran només per assistència als Plens (està previst un Ple cada dos mesos) la quantitat de 150 €, mentre que pers assistència a les sessions de Junta de Govern permanent, amb previsió de celebració d'una per setmana, en cobraran 200 €.

Què cobraran a l'oposició?

Pel que fa als regidors de l'oposició, 4 d'ERC (Jaume Ricart, Joan Budó, Montse Martínez i Marta Cullell) i 1 del PP (Miquel Àngel Botana), està previst que cobrin per assistència al Ple, que com s'esmentava anteriorment serà d'un cada dos mesos, la quantitat de 150 € per assistència.

En el mateix punt també també s'ha aprovat una dotació econòmica mensual per cadascun dels grups polítics municipals amb representació a la corporació, dotació que tindrà un component fix de 40 € i un variable de per regidor adscrit al grup polític de 20 €.