"Des de la segona quinzena de juny, quan dos individus han entrat a presó i un tercer ha estat expulsat del país, no consta cap denúncia per entrada en domicili"

per Redacció

Sònia Martínez Alcaldessa de la Jonquera

Política

Sònia Martínez té previst repetir com a candidata
Sònia Martínez té previst repetir com a candidata | Infojonquera

Entrem al tram final del mandat, però mai és tard per fer balanç. Si hagués de destacar tres punts d’aquesta legislatura, quins serien?

La nostra acció de govern al llarg d’aquest mandat ha tingut tres pilars bàsics sobre els quals han pivotat els diferents projectes i actuacions que hem dut a terme.

El primer és i ha estat posar les persones al centre de la política municipal; amb l’objectiu de construir conjuntament un poble més just i desenvolupat, empoderar els nostres veïns i veïnes amb noves eines i recursos i fer-los partícips directes de la construcció del present i el futur de la Jonquera. Som un equip proper a la gent, atent a les demandes dels veïns i veïnes, sempre oberts a escoltar les opinions de tothom i amb un gran sentit de la responsabilitat. La nostra voluntat ha estat en tot moment la d’actuar des d’una perspectiva transversal, compaginant l’acció política més tangible amb molta feina del dia a dia, que també és imprescindible per al benestar quotidià de les persones.

En segon lloc, hem posat èmfasi en potenciar tots els actius socials, econòmics, culturals i patrimonials amb els que compta la vila. La nostra ubicació ens confereix un estatus privilegiat que hem de saber aprofitar i que des del primer dia hem posat al servei del municipi per tal de potenciar-ne els beneficis i garantir el creixement de la Jonquera i el ple benestar de tota la ciutadania. Té mèrit, i ho dic amb total humilitat, que un municipi de les nostres dimensions, havent fet front a una crisi econòmica, estigui a dia d’avui en trajectòria econòmica ascendent, d’augment del pressupost municipal i de reducció del deute. I té mèrit que, tot i les dificultats, haguem estat capaços de tirar endavant projectes com la reforma integral del carrer Major, l’inici de la reforma del casc antic, la remodelació del camp de futbol, el dragatge del riu, les franges de prevenció d’incendis i el seu manteniment, la millora dels parcs infantils...

I, finalment, el tercer eix de treball d’aquest equip de govern ha estat promoure la transparència i el bon govern garantint en tot moment el ple dret dels jonquerencs i jonquerenques de poder relacionar-se amb l’Ajuntament de forma simplificada, àgil i eficient, i acostant el dia a dia de l’acció de govern al conjunt de la ciutadania. El govern municipal és plenament conscient i se sent estretament identificat amb aquesta realitat. Per això, i per tal d'aprofundir en l'impuls de la transparència i acostar la gestió pública a la població, els veïns i veïnes han vist reforçades les seves possibilitats de relacionar-se amb el consistori.

 

Una de les grans obres ha estat, sens dubte, la reforma del carrer Major. Quan està previst que s’acabin?

El projecte del carrer Major és sens dubte, com bé dius, una gran obra. Per una banda per la seva dimensió, parlem de 4.800m2. I per altra banda perquè és una obra integral. Es tracta d’una reestructuració i millora substancial i necessària de serveis bàsics, clavegueram, xarxa d’aigua potable i aigües residuals, enllumenat, fibra òptica i instal·lació de cablejat per a futures càmeres de videovigilància. El nostre objectiu és que el projecte segueixi complint els terminis establerts amb plenes garanties i poder deixar, així, enllestides les tasques a principis del proper mes de setembre. Si bé les obres no estaran finalitzades al 100%, el pla estarà pràcticament enllestit un cop acabades les vacances d’estiu i iniciat el nou curs. Això ens permetrà, a més, convertir el carrer Major, un cop ja plenament renovat, en un dels espais centrals de la Festa Major de la Jonquera.

 

Una part de la població ha criticat els canvis circulatoris...

Som plenament conscients de les implicacions que suposa un projecte d’aquesta envergadura i evidentment comporta canvis en matèria de mobilitat que durant les primeres setmanes sobretot és possible que hagin produït algunes confusions i incomoditats. Aquestes molèsties quedaran plenament resoltes un cop es facin palpables els enormes beneficis per al conjunt de la ciutadania que implica aquest projecte.

En tot moment hem vetllat per les inquietuds dels veïns i veïnes. Per això hem contractat la figura d’un director d’obra que està sent l’encarregat d’atendre totes les consultes de la ciutadania i de garantir el compliment dels terminis d’execució i el correcte desenvolupament dels treballs. A més, des del seu inici, el projecte també ha tingut una comunicació fluïda i una relació proactiva en tot moment entre la ciutadania i l’Ajuntament.

 

Un dels grans objectius del projecte era dinamitzar una mica la zona, però amb les obres no n’hi haurà prou. Què creu que falta en aquest sentit?

En els darrers anys, la Jonquera ha sofert un gran desenvolupament comercial i de serveis, com a conseqüència de l’obertura de molts establiments comercials i de restauració a la zona sud. Per diferents causes el sector comercial del carrer Major ha perdut atractiu i ha comportat el tancament de molts comerços i l’obertura de botigues de poca qualitat i de dubtós benefici comercial. Des de l’Ajuntament hem apostat per aquesta reforma integral del carrer que anirà acompanyada d’una nova ordenança de façanes i ocupació de la via pública acompanyada d’una subvenció per l’arranjament de les façanes. També d’una millora de la senyalització, essencial per un major flux de visitants i compradors que entrin a la població. Disposem de més de 400 places d’aparcament gratuït. Aquesta dinamització comercial del carrer Major ha de ser, però, el resultat d’un treball conjunt entre lo públic i lo privat. Cal la implicació decidida dels empresaris locals i de l’associació de comerciants, un binomi administració-empresariat, tal i com es va fer a partir de l’any 93 quan Ajuntament i altres administracions van propiciar la reconversió de l’activitat econòmica local, amb l’autorització d’obertura dels grans establiments comercials de la zona sud, que ara formen part d’un dels més grans centres comercials de les comarques gironines. La seva activitat comercial i volum de negoci s’ha incrementat considerablement, a la vegada, que no solament per causa-efecte, s’ha anat deteriorant el negoci del carrer Major.

 

Recentment també han dragat el Llobregat. El rentat de cara ha estat molt positiu, però hi havia una proposta molt més ambiciosa per convertir el riu en un altre eix del poble. En quin punt està el projecte?

El nostre objectiu és que l’actuació que hem dut a terme ens permeti solucionar la problemàtica dels sediments acumulats que hi havia fins ara a la llera del riu, preservar l’ecosistema propi del riu i garantir la seva viabilitat hidràulica. Durant molts anys hem viscut d’esquenes al riu i el tractament d’aquest ha de ser el mateix que el d’un carrer de la vila i per tant aquest dragatge és l’inici d’unes actuacions que ens ajudaran a revitalitzar un patrimoni i un actiu natural icònic de la vila que amb el pas dels anys ha anat deteriorant-se.

 

Un altre projecte pendent és la construcció d’una mena de “ciutat esportiva”. S’acabarà fent?

La Jonquera és un municipi amb una activitat esportiva molt destacada. Comptem amb un teixit associatiu i esportiu nombrós i molt important que duu a terme diàriament una tasca ingent amb centenars de veïns i veïnes, des d’infants fins a adults, per promoure la pràctica esportiva i els valors inherents a l’esport, educar i formar persones, potenciar el talent dels esportistes, competir i donar a conèixer el poble arreu del país.

Tot aquest actiu únic cal que vagi acompanyat necessàriament d’una adequació de l’entorn de la zona esportiva i d’unes instal·lacions per a la pràctica de l’esport que donin una clara resposta a les necessitats i interessos de les entitats i dels jonquerencs i jonquerenques. Per això, des d’aquest equip de govern seguim apostant decididament per oferir un manteniment continuat de tots els nostres equipaments esportius i per renovar i millorar aquells espais que requereixen d’una posta a punt. Així, hem dut a terme actuacions com la millora de l’aparcament o l’habilitació de nova gespa artificial al camp de futbol.


Creu que li ha quedat algun altre projecte pendent, aquest mandat?

Sempre queden projectes pendents i altres que van sorgint durant el mandat. La rehabilitació del casc antic és un d’ells. Hem executat les obres del carrer Cantallops i del Vidre, però queden ajornades les obres d’altres carrers fins que no solucionem el tema de l’aparcament de vehicles, que és condició “sine qua non” per poder continuar amb aquest projecte. Els tràmits són llargs i hem hagut de fer modificacions de planejament urbanístic. En aquests moments aquesta modificació està en període d’exposició pública i, malgrat que ja tenim l’avantprojecte aprovat i els diners al pressupost, primer cal dur a terme l’expropiació per procedir posteriorment a l’execució de les obres que permetran resoldre la problemàtica de falta d’aparcament en aquesta zona de la vila. Aquesta actuació si els tràmits estan conclosos, es durà a terme l’any vinent.


En l’àmbit estatal, el gran tema pendent és el desdoblament de l’N-II. Sincerament, confia que algun dia sigui una realitat?

Encara queda molt camí per recórrer fins que el desdoblament de l'N-II sigui una realitat. Al llarg dels darrers anys hem vist més inauguracions i propostes incomplertes que quilòmetres inaugurats; i hem estat víctimes constants d’incompliments, ajornaments, retards i manca de voluntat per executar els compromisos i objectius que entre tots ens havíem marcat.

 

Amb un 40% de població nouvinguda, la Jonquera és un dels pobles amb l’índex d’immigració més alts de la comarca, i també de Catalunya. Des de les competències municipals, com es gestiona, aquesta situació, sobretot en l’àmbit de serveis?

Catalunya, en general, i la Jonquera, en particular, sempre hem estat terra d’acollida. La immigració és una realitat del nostre municipi de la que no en som aliens i que ha suposat un canvi fonamental en molts aspectes del nostre poble, tant en l’adequació de recursos i serveis, l'increment de la diversitat cultural, les necessitats formatives i moltes altres situacions i reptes a abordar.

Per això, des del nostre àmbit competencial, el nostre objectiu ha estat, és i serà afavorir en tot moment la plena incorporació a la societat de la població nouvinguda immigrada a la vila i garantir la plena igualtat d’oportunitats, però també de deures i obligacions de totes aquestes persones.

S’han dut a terme diversos programes d’inclusió, cohesió i integració social, com són els horts comunitaris, el taller de deures, els cursos de català per a nouvinguts, el club de feina, el treball en xarxa, i el projecte I-música, entre d’altres. També hem participat en projectes impulsats pel Consell Comarcal de l’Alt Empordà, com són l’Okupalt o el Treball i Formació.


Sempre hi haurà qui pensarà que la gent “de fora” rep més que “la d’aquí”...

Com a Ajuntament procurem fomentar sempre la participació de totes les persones immigrades i promoure’n el seu sentiment de pertinença a la vila. I tot plegat, plenament conscients que representen, com el conjunt de la nostra ciutadania, un veritable actiu en el creixement, pluralitat i enriquiment cultural i identitari de la Jonquera. A nivell municipal, doncs, hem de seguir treballant per aprofundir en la convivència i la cohesió social, la lluita contra l'exclusió, i la defensa dels valors de la interculturalitat.


Un dels problemes més importants que té actualment la Jonquera està relacionat amb la seguretat. Amb les xifres a la mà, en els últims mesos hi ha hagut un augment real dels delictes?

Des del mes de setembre 2017 fins el juny d’aquest any, consten 15 denuncies per entrades i/o temptatives a interior de domicili, segons dades de Mossos d’Esquadra. A partir de la segona quinzena de juny, en el moment en que dos dels individus han entrat a presó i el tercer ha estat expulsat del país, no en consta cap més.


En qualsevol cas, l’alarma social s’ha disparat i fa uns mesos es va crear una plataforma de veïns per intentar fer més pressió. Quina relació hi ha entre l’entitat i l’Ajuntament?

Tal i com comentàvem anteriorment, l’augment d’entrades en domicilis va generar una alarma social i la ciutadania es va organitzar fent pública la causa i col·laborant en la detecció de les problemàtiques que ens afecten com a poble. En aquests moments estem en procés d’incorporar la Plataforma en el registre d’entitats i associacions municipals una vegada entreguin la documentació que se’ls hi ha demanat per poder tenir el mateix tracte administratiu que qualsevol altre entitat de la vila.

 

Més enllà dels robatoris, també s’ha creat força alarma amb les ocupacions de pisos. Tenen un càlcul de les ocupacions actuals? Hi poden fer alguna cosa, com a Ajuntament?

Els pisos que es troben ocupats de manera il·legal aquí a la Jonquera són habitatges dels quals el banc encara no te la propietat efectiva. Parlem sobretot dels pisos de l’Edifici del carrer Lluís Companys i algun del Roc de Miradones. Regularment es fan dispositius policials preventius periòdics de prevenció de defraudació de fruit elèctric i aigua. Al carrer Sant Miquel, on sí existeix propietari, malgrat no visqui a l’Estat espanyol, l’Ajuntament ha fet ja diferents tràmits, però el jutge ens ha denegat l’entrada en aquest domicili. Seguim però insistint en aquest permís per resoldre aquest punt conflictiu.


Com a ajuntament ja han intentat buscar solucions, i una de les coses que han fet ha estat instal·lar càmeres de videovigilància. A part de les que hi ha a la carretera, també preveien instal·lar-ne al poble. Ja hi ha terminis fixats?

Les primeres càmeres de videovigilància es varen instal·lar al llarg de l'N-II l’any 2016. L’any següent al Portús se’n varen posar tres més. Entre aquest any i el que ve està previst instal·lar-ne vuit més. Unes s’ubicaran als principals accessos i sortides a la vila i les altres en els punts més conflictius. Els terminis encara no estan fixats, ja que aprofitarem l’oportunitat que ens presenta el desplegament de la fibra òptica per gaudir dels avantatges de la connectivitat i rapidesa que representen per optimitzar aquest servei.

 

Una altra de les coses que reclamava una part de la població era que la Policia Local tornés a patrullar de nit. Es farà en algun moment?

La Jonquera és un dels pobles on hi ha més policia local per habitant. Quan els nostres agents varen començar a fer el servei nocturn, no hi havia presència de mossos d’esquadra al municipi. Per tal de cobrir aquesta mancança, els agents feien torns de 12 hores. Amb una plantilla de 14 és molt difícil poder mantenir aquest servei i es va creure oportú prioritzar i vetllar per la seguretat en l’horari comercial i amb més afluència. Durant les nits dels divendres i dissabtes, que és quan es va detectar més aldarulls, s’ha prolongat la jornada de servei fins les 02 h de la nit. Amb la nova comissaria de Mossos s’incrementarà també el nombre d’efectius.


Deixant de banda la seguretat, un altre problema que afecta força gent són les aglomeracions freqüents que es creen a la carretera d’Agullana, entre Can Quartos i l’accés al polígon. S’ha estudiat alguna possible solució?

Els embussos es generen per la manca d’aparcament per camions, i també per l’entrada des de la N-II a negocis del polígon Vilella, que provoquen cues i col·lapses a la rotonda. Treballem per tal de resoldre aquesta problemàtica amb Policia Local, Mossos de trànsit, el Servei de Català de Trànsit i Departament de Fomento.


Què ha passat amb la zona blava?

La concessió de la zona blava va vèncer ja fa un temps i abans de tornar a licitar-la, l’Ajuntament vol estudiar les diferents fórmules possibles per trobar un equilibri entre els interessos dels comerços i l’oferta de places d’aparcament. Estem estudiant, juntament amb la associació de comerciants, la possibilitat que els propis comerços puguin oferir aparcament gratuït als seus clients. També la fórmula “aparca i compra”, la possibilitat d’aparcar durant uns minuts sense pagar per fer una compra ràpida, com podria ser el pa o la farmàcia, etc. Tenim sobre la taula diverses opcions que estem acabant d’estudiar.


Com està el desplegament de la fibra òptica al municipi?

El mes d’abril varem signar un conveni amb l’empresa Adamo per la instal·lació i desplegament d’aquesta xarxa de gran velocitat amb la que s’augmentarà la connectivitat i velocitat. Era una demanda reiterada sobretot de les empreses ubicades als polígons i que beneficiarà a tota la ciutadania en general. Les darreres setmanes s’han començat les feines d’instal·lació del cablejat i el proper 4 de setembre l’empresa farà una presentació a la sala de la Societat per informar als veïns sobre els terminis i els avantatges de la fibra òptica.

 

No podem acabar sense demanar-li si tornarà a encapçalar la llista del PDeCAT a les eleccions previstes pel maig de l’any que ve.

Encara tenim molts projectes per la Jonquera, i ganes i motivació no me’n falten. Així que si el meu partit confia novament amb mi, serà un honor continuar al capdavant de la llista.


La idea és mantenir el mateix equip?

Confio molt amb els regidors actuals i hem format un gran equip. Junts hem tirat endavant molts projectes i en tenim altres de pendents que ens agradaria executar en una propera legislatura. Aquesta decisió, però, depèn de cada un d’ells.


És aviat per fer previsions, però creu que el procés sobiranista afectarà els resultats de les eleccions municipals?

Si bé és cert, a ningú se li escapa, que l’actual context polític i social a Catalunya i a l’Estat espanyol té una enorme implicació, si hi ha quelcom que ens han ensenyat l’experiència en eleccions locals, és que aquestes acostumen a regir-se sempre per un codi ben diferent al de les eleccions autonòmiques, generals o europees. A l’hora d’escollir un alcalde o una alcaldessa, la ciutadania sol decantar el sentit del seu vot en funció del perfil personal dels candidats i de les propostes que aquest o aquesta té per a la vila. En aquest sentit, les sigles sota les que es presenten les diferents candidatures té un pes molt menor que no pas en les eleccions per escollir el president de la Generalitat o del Govern espanyol.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article