La nova depuradora de la Jonquera estarà preparada per a una població de 25.000 habitants

per Redacció

Mediambient

Les actual obres de la depuradora són un referent en la construcció d’infraestructures mediombientals i sanitàries i en son prova el tractament i reciclatge dels residus generats pel moviment de terres en aquesta fase de la construcció. L’obra es troba en una fase molt avançada i segons els responsables la part estructural ja està acabada en un 90%.

Aviat es començarà la construcció dels edificis de serveis que han de complementar tot el complexe. El sistema de sanejament de les aigües residuals serà realitzat amb els sistemes més moderns i eficients a nivell medi ambiental. L’obra es fa pensant en un hipotètic creixement de la Jonquera que podria arribar als 25.000 usuaris.

Conjuntament a la inversió de la nova depuradora, hi ha prevista la construcció d'un nou col·lector general -des de la Duana fins a la depuradora (1,2 milions d’euros) finançat per l’Agència Catalana de l’Aigua. L’actual col·lector està deteriorat i s'hi produeixen moltes pèrdues en determinats trams i filtracions en d'altres al llarg del seu recorregut paral·lel al riu Llobregat. També s'haurà de construir una nova estació de bombeig i un col·lector, des del Polígon Vilella a la nova depuradora.

Aquesta obra, amb un cost aprox. de 350.000 €, serà finançada amb contribucions especials del sector comercial i de
serveis, dels polígons Vilella, Mas Morató i Oliveres.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article