Les ordenances municipals de prostitució i venda ambulant seran modificades

per Redacció

Política

Segons ha informat avui l'Ajuntament de la Jonquera per mitjà d'un comunicat de premsa, en el proper ple ordinari que es celebrarà el dijous 28 de maig, (20,30 hores), entre d’altres temes, es presentarà per part de l’equip de govern CIU-PSC, la proposta de modificació de l’ordenança de convivència ciutadana, en el que fa referència als apartats del comerç ambulant i a la prostitució en l’espai públic.

En l’apartat de comerç ambulant, a part d’estar prohibit el comerç ambulant en tot el terme municipal, llevat de fires, festes commemoratives o tradicionals i mercats i exposicions artesanals de celebració periòdica, restarà prohibit col.laborar en l’espai públic amb els venedors ambulants no autoritzats, amb accions com ara facilitar el gènere o vigilar i alertar sobre la presència dels agents de l’autoritat.

Així mateix, es prohibeix la compra o l’adquisició en l’espai públic d’aliments, begudes i altres productes procedents de la venda ambulant no autoritzada.

Les conductes descrites en els apartats anteriors, són constitutives d’infracció lleu, que seran sancionades amb multa de fins a 750 €. En quant a la prostitució al carrer, es prohibirà oferir, sol.licitar, negociar o acceptar, directament o indirectament serveis sexuals a l’espai públic.

Oferir, sol.licitar, negociar o acceptar serveis sexuals retribuïts a l’espai públic, tindran la consideració d’infracció lleu, amb una sanció de fins a 750 €

Oferir, sol.licitar,negociar o acceptar serveis sexuals retribuïts a l’espai públic, pròxim a centres docents, o de lleure destinats a menors o, en general, zones d’esbarjo freqüentades per menors, tindran, en tot cas, la consideració d’infracció greu, amb una sanció de fins a 1.500 €

Mantenir relacions sexuals retribuïdes a l’espai públic, tindran en tot cas, consideració d’infracció molt greu, amb una sanció de fins a 3.000 € .

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article