La Jonquera en positiu (II) Segona part

Escric aquestes reflexions amb la  voluntat ferma d’encomanar als jonquerencs i jonquerenques la meva  dèria per presentar als  mitjans de comunicació i a la ciutadania en general una visió de La Jonquera més positiva de la que estem acostumats, tant els jonquerencs residents, com els que per motius de feina o familiars viuen allunyats de la vila que els ha vist néixer,  o dels que per altres motius treballen a la Jonquera i viuen fora, en municipis propers, més rurals, més tranquils, amb menys soroll, amb menys emigració, amb menys... etc.
Hem de convenir que la Jonquera és un municipi fronterer, amb unes característiques especials,  amb una problemàtica peculiar, amb una situació geogràfica determinada i  amb una economia basada en els serveis aplicats al turisme i al transport internacional,  que el converteixen en un municipi que està en una primeria línia informativa  en quant a situacions que no cal enumerar per conegudes i reiterades. 

Aquesta reiteració pejorativa  en les noticies dels mitjans de comunicació locals, comarcals, nacionals i de l’Estat, i que  en moltes ocasions  es traslladen a nivell internacional, per tractar-se d’un municipi petit, té una repercussió  entre els seus habitants molt superior del que tindria, si es referís  a una ciutat o capital important, i representa per molts jonquerencs una visió negativa del municipi,  amb una certa dosis de culpabilitat. Figueres, Girona, Barcelona... tenen més prostitució, mes tràfic de drogues, molta més delinqüència, o les carreteres de les comarques gironines tenen molta més prostitució que els entorns de la Jonquera, però la notícia és a  la Jonquera.  
Molts jonquerencs s’han vist obligats, o han escollit, marxar de la Jonquera a la recerca d’un treball de millor qualitat del que poden oferir les empreses de serveis de la població. Molts dels pocs joves que han estudiat carrera universitària per raons òbvies també viuen i treballen fora de la Jonquera. Però aquesta marxa del jovent amb formació, és una constant en els municipis i capitals de les nostres comarques, mancats d’indústria i d’empreses que cobreixin les seves necessitats. Es pot afirmar rotundament que aquesta no és una característica de la Jonquera però si que és una característica dels fills de la Jonquera que viuen i treballen fora, d’haver de llegir a la premsa i sentir contínuament en els mitjans les notícies negatives del seu poble.

I ja no parlem solament dels jonquerencs i jonquerenques de naixement o d’origen,  l’apreciació negativa de la Jonquera és una constant en els habitants dels municipis veïns i de la comarca.
Però, de la mateixa manera que en el meu primer article La Jonquera en positiu (I) publicat per l’Esquerda de la Bastida en el seu número de juny, feia referència a la qualitat de vida de la Jonquera degut al seu teixit social, cultural, esportiu i empresarial,  en aquest apartat II de les meves reflexions voldria incidir més en la situació econòmica.

A la Jonquera, sempre ho dic,  patim aquest nivell de situacions conflictives, que repercuteixen més negativament del que en realitat són, per la situació geogràfica i per les característiques especials que ens porta ser un municipi fronterer,  amb milions de visitants i compradors al llarg de tot l’any,  molt superior a qualsevol altre municipi de les nostres comarques, que repercuteix en un nivell de serveis i equipaments comercials, de restauració, d’oci, etc, molt superior al que ens tocaria pel nombre d’habitants. 

I a la vegada aquest nivell comercial i de serveis que genera el municipi, dóna centenars de llocs de treball que beneficien a la Jonquera, però també a la majoria dels municipis del nostre entorn.  Agullana, Cantallops, Capmany, i  municipis més allunyats com Figueres, Vilafant, etc. forneixen de treballadors les empreses de la Jonquera.  És molt més còmode viure en algun dels municipis de l’entorn que a la Jonquera,  sense camions, carretera nacional, ni francesos que majoritàriament  ens aporten riquesa, però que alguns, un tant per cent molt petit en comparació a la majoria, són “incomodes” per què la diferència de preu  també els porta a utilitzar els “serveis” d’oci o a comprar productes que la permissivitat del nostre país els facilita. 

Però no solament l’activitat econòmica de la Jonquera genera llocs de treball a les empreses de la vila. Aquesta especificitat de l’economia fronterera,  provoca la creació de  llocs de treball a moltes empreses de tota la comarca.  Només cal mirar cada dia la gran  quantitat de camions i furgonetes d’empreses de la comarca que proveeixen  les nostres botigues, de la Jonquera i del Portús.  O els petits industrials de la vila i dels pobles de la comarca  que treballen aquí. O la gran quantitat de venedors i comercials de les comarques gironines,  que tenen els establiments de la Jonquera com els millors clients  de la seva cartera. 

Espero que la nova activitat econòmica que es posarà en funcionament el proper any 2013, l’oulet Gran Jonquera, centre comercial de grans dimensions, amb una inverssió de mes de 30 milions d’euros i amb prop de 300 llocs de treball, provoqui  una sinergia positiva per la Jonquera i els Jonquerencs, ja que de ben segur es convertirà en el centre comercial de referència, no només de la Jonquera i de l’Empordà, si no, com ens diuen els especialistes en estudis de mercat, serà un dels centres comercials de referència de les comarques Gironines i del sud de França. I que els llocs de treball que crearà, hem d’aconseguir entre tots que siguin de gent de la Jonquera i dels entorns, per incrementar la millora de  la qualitat de vida, reduir l’atur i augmentar l’autoestima de ser jonquerencs.

L’impotència i l’indignació que sentim els jonquerencs que ens estimem el nostre poble al veure el desprestigi que ens comporten  les situacions que  els mitjans de comunicació  consideren noticia,  proposo que es compensi amb l’orgull de sentir-nos jonquerencs per la nostra història, pel nostre magnífic territori,  pels nostres monuments, per la nostra gent,  per la nostra activitat social i cultural, per ser un municipi que estima i promou l’esport,  i molt especialment per la nostra activitat econòmica,  majoritàriament generada amb empreses de capital local, que també pateix la crisis general, però que manté la majoria de llocs de treball i que s’atreveix a invertir en projectes de futur. 
Aquesta es La Jonquera que volem i hem de lluitar per eradicar l’altra Jonquera,  que els  mitjans ens presenten contínuament com la única existent.

Publicat l'1 de juliol a L'Esquerda de la Bastida núm. 129