Per què avui és més difícil practicar un esport a Catalunya?