"La normativa de contractació ha canviat i els concursos ja no es poden fer de la mateixa manera"

Sònia Martínez Alcaldessa de la Jonquera

Sònia Martínez
Sònia Martínez | Infojonquera.cat
La polèmica ha tornat les darreres hores al grup de Facebook "Ets de la Jonquera..." Aquesta vegada el tema és sobre l'adjudicació de l'explotació de la piscina. Infojonquera ha publicat aquest matí la notícia sobre els comentaris publicats en les darreres 24 hores en el mur d'aquest grup. Des d'aquest diari hem convidat a les parts implicades a que ens donin el seu parer i saber més detalls de la polèmica. L'alcaldessa Sònia Martínez ens hi respon així.

Sònia, perquè l'any passat ho va portar ACEJ i aquest any ja no ha estat possible? Què ha canviat?

Doncs perquè l'any passat existia un tipus de contractació que s'anomenava "contracte negociat sense publicitat" on es podien convidar a les empreses que es volia que participessin en el concurs. En aquest cas, l'any passat, es va convidar a Gràfic, ACEJ i a una altra entitat del poble que ara mateix no recordo. L'única que es va presentar al concurs va ser ACEJ, de la mateixa manera que al Casal, i es va adjudicar a aquesta entitat. Des de mitjans de l'any passat, la normativa de contractació ha canviat i els concursos ja no es poden fer de la mateixa manera. Aquest any hem hagut de fer-ho via concurs públic i obert, i s'hi podien presentar tot tipus d'empreses i entitats no només del país sinó de tot Europa. Per tant, ja no podíem triar a qui convidàvem.

Ens pots especificar com ha anat la contractació i quines empreses s'hi han presentat?
Per al concurs de la piscina s'hi han presentat dues propostes: una ha estat la de l'ACEJ i l'altra Diversport SL. Tot i així, com he dit abans, es podria haver presentat qualsevol empresa d'Espanya o Europa.
La contractació té dues parts: per una banda, hi ha la presentació dels projectes, com ara quines idees tenen les empreses o entitats per realitzar la gestió de la piscina, les millores, quines activitats tenen previst fer, com gestionaran el bar, etc i, de l'altra, hi ha les propostes econòmiques que presenten, és a dir, a quin preu ofereixen gestionar el servei.

I en concret, quin és el procediment de selecció perquè sigui una o altra l'empresa guanyadora?
Hi ha una mesa de contractació que és l'encarregada de valorar tant els projectes com les propostes econòmiques que s'han presentat. Aquesta mesa s'encarrega de puntuar totes les propostes que s'han presentat. En el cas de la mesa de contractació de la piscina, aquesta estava formada per: dos representants de l'equip de govern i tres persones més. Aquestes són: la secretària-interventora de la corporació, el tècnic de serveis generals i de contractació i la tècnica cap d'àrea de serveis a les persones. A més, també hi ha un altre funcionari de la corporació, que actua de secretari de la mesa.

I la mesa no hauria de valorar millor una entitat del poble pel fet de conéixer més i millor les necessitats locals i ajudar a "fer poble"?
Desgraciadament la llei no permet donar punts a una entitat només pel fet de ser del poble. Cada vegada les directrius europees són més estrictes i volen garantir la lliure competència entre els licitadors. Els concursos, com he dit, són oberts i es pot presentar tothom i no pots excloure un licitador que es presenta pel fet que no sigui de la Jonquera. Si es poguéssim donar punts a una entitat pel fet de ser del poble, ja ho haguéssim fet, no en tinguis dubte.

Però potser hi ha altres vies per "prioritzar" una licitació a una entitat local, per exemple, entenent que l'ACEJ és una entitat sense ànim de lucre i que això vol dir que està exempta de pagar IVA... No els ajuda aquesta circumstància i així valorar-la millor?
No, tant de bo es pogués fer. La llei preveu que només en cas d'empat entre dues propostes, es podrà desfer el desempat i adjudicar el contracte a l'entitat sense ànim de lucre. Però això passa només en cas d'empat.

O sigui, que aquest any la piscina la portarà Diversport si o si... Explica'ns o concreta'ns millor perquè aquesta empresa ha reunit millor puntuació.
És un procediment que va anar de la següent manera: com he dit abans, les propostes es porten a la mesa de contractació, que és qui les valora. En aquest cas, ACEJ va presentar un molt bon projecte, molt millor que el de Diversport, però malgrat això, Diversport va presentar una proposta econòmica millor que la que va presentar ACEJ. Això va fer que, un cop sumats els punts, guanyés Diversport.

El Casal, aquest any, sí que tenim entès que el portarà ACEJ. Com és que l'ACEJ en aquest concurs sí que ha guanyat?
Com he explicat abans, tots els concursos passen per una mesa de contractació. I en el cas del Casal la mesa també ha valorat les propostes que s'han presentat. S'han presentat tres propostes: ACEJ, Tot Oci i DiverSport. I l'ACEJ va presentar una proposta que, una vegada valorada per la mesa i sumats tots els punts, ha resultat ser la guanyadora.

Què més voldries dir o afegir sobre aquest assumpte per als lectors del Diari digital?
Sí, un parell de qüestions. Voldria aclarir que estem subjectes a unes lleis, que estem obligats a complir, ens agradin o no. El no compliment de les lleis comportaria incórrer en delictes penals greus. I l'altre, que l'equip de govern té molt en compte a les entitats i la gent del poble i estem treballant en aquest sentit.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article